ေခါက္ဆြဲေျခာက္ ႀကိဳက္ေသာ မိန္းကေလးမ်ား သတိျပဳရန္

အခုလို မိုးေအးေအးမြာ ေခါက္ဆြဲျပဳတ္ပူပူေလးစားရတာ အရမ္းကို အရသာ႐ြိပါတယ္။ အလြယ္တကူဝယ္လို႔ရသလို အလုပ္မရႈပ္ မပင္မပန္းဘဲ စားလို႔ရတဲ့အတြက္ လူေတာ္ေတာ္်မား်မား ေခါက္ဆြဲေျခာက္ကို ႀကိဳက္ၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ လူေတြက ေခါက္ဆြဲေျခာက္ကို ခ်စ္ၾကသလို ေခါက္ဆြဲေျခာက္ေတြက လူေတြကို ျပန္မခ်စ္ၾကပါဘူးလို႔ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္က သုေတသီေတြက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။အသင့္စား ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုတ္ေတြက ေရ႐ြည္မြာ ဆိုး႐ြားတဲ့က်ႏ္းမာေရးျပဴနာေတြကို ျဖဈေစႏိုင္ပါတယ္။

အသက္ ၁၉ ႏြဈေကန ၆၄ ႏြဈၾကား အၿမိဳးသား အၿမိဳးသမီးေပါင္း ၁၁၀၀၀ ေၾကာ္ကို သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရလဒ္ေတြအရ မိန္းေကလးေတြမြာ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ စားျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါျပင္ျပင္းထန္ထန္ ပိုၿပီး ျဖဈေစႏိုင္တာကို ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ေတြက ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္နဲ႔ ေသြးေပါင္ၿခိန္ကို ျမင့္တက္ေစၿပီး ဆီးၿခိဳ၊ ႏြလုံးနဲ႔ ႐ုတ္တရက္ ေလျဖတ္တာေတြ ျဖဈေစႏိုင္ပါတယ္။

ေခါက္ဆြဲေျခာက္ေတြမြာ အႀကိဳးမျပဳတဲ့ အဆီဓာတ္၊ ဆိုဒီယမ္ဓာတ္နဲ႔ တာ႐ြည္ခံေအာင္လုပ္ထားတဲ့ ဓာတုပစၥည္းေတြ အ်မားႀကီးပါပါတယ္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံမြာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပဴနာက ေရနံစြန႔္ပဈပစၥည္းတဈၿမိဳးျဖဈတဲ့ TBHQ ဆိုတဲ့ ပစၥည္းတဈၿမိဳးကို သုံးၿပီး ေခါက္ဆြဲေျခာက္ေတြကို ၾကာ႐ြည္ခံေအာင္ လုပ္ထားတာပဲ ျဖဈပါတယ္။

ကိုရီးယားႏိုင္ငံမြာလည္း ေခါက္ဆြဲေျခာက္ တံဆိပ္ေျခာက္ၿမိဳးမြာ ကင္ဆာျဖဈေစႏိုင္တဲ့ Benzopyrene ဓာတ္ပါေနတာကို ေတြ႔႐ြိခဲ့ၾကပါတယ္။WINA အဖြဲ႔ရဲ႕ေလ့လာေတြ႔႐ြိခၾက္အရ မႏြဈက တဈႏြဈတည္းမြာပဲ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၂ ႏိုင္ငံက ေခါက္ဆြဲေျခာက္အထုတ္ေပါင္း ၉၇.၇ ဘီလီယံ စားသုံးခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္နဲ႔ ေဟာင္ေကာင္က ၄၀.၄၃ ဘီလီယံနဲ႔ အ်မားဆုံး၊ အင္ဒိုနီး႐ြားက ၁၃.၂၀ ဘီလီယံနဲ႔ ဒုတိယ အ်မားဆုံးျဖဈၿပီး အေမရိကန္က ၄ ဘီလီယံေၾကာ္စားသုံးခဲ့တဲ့လို႔ စဈတမ္းေကာက္ယူရ႐ြိခဲ့ပါတယ္။

နယူးေရာ့ခ္ တကၠသိုလ္က ပါေမာကၡ Lisa Young က ေခါက္ဆြဲေျခာက္စားတဲ့သူတိုင္း အားလုံး ဒီေရာဂါ လကၡဏာေတြ ခၾက္ခ်င္းခံစားရမယ္လို႔ မဆိုလိုေပမဲ့ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ဆိုတာ က်ႏ္းမာေရးနဲ႔ ညီညႇတ္တဲ့ အစားအစာမဟုတ္ဘူး၊ၾကာ႐ြည္ခံေအာင္ လုပ္ထားတဲ့အတြက္ ေဘးထြက္ ဆိုးႀကိဳးေတြ အ်မားႀကီး ေပးႏိုင္တယ္ ဆိုတာကို အၿမဲမြတ္ထားဖို႔လိုပါတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။